Lịch đặt sản phẩm theo mùa

Do đặc thù của thương hiệu Nike, 1 năm sẽ ra 4 bộ sưu tập và thời gian đặt hàng kéo dài 10 tháng.Vì thế công ty chúng tôi sẽ cung cấp hàng có sẵn cho đối tác bán hàng, đồng thời, đối tác sẽ cùng chúng tôi chốt đơn hàng theo mùa, lịch đặt hàng cụ thể như sau: – Tháng 2 năm 2018 đối tác tiến hành đặt hàng theo mùa cho tháng 10,11,12 năm 2018. – Tháng 5 năm 2018 đối tác tiến hành đặt hàng theo mùa cho các tháng 1,2,3 năm 2019. – Tháng 8 […]

Do đặc thù của thương hiệu Nike, 1 năm sẽ ra 4 bộ sưu tập và thời gian đặt hàng kéo dài 10 tháng.Vì thế công ty chúng tôi sẽ cung cấp hàng có sẵn cho đối tác bán hàng, đồng thời, đối tác sẽ cùng chúng tôi chốt đơn hàng theo mùa, lịch đặt hàng cụ thể như sau:
Tháng 2 năm 2018 đối tác tiến hành đặt hàng theo mùa cho tháng 10,11,12 năm 2018.
Tháng 5 năm 2018 đối tác tiến hành đặt hàng theo mùa cho các tháng 1,2,3 năm 2019.
Tháng 8 năm 2018 đối tác tiến hành đặt hàng theo mùa cho các tháng 4,5,6 năm 2019.
Tháng 10 năm 2018 đối tác tiến hành đặt hàng theo mùa cho các tháng 7,8,9 năm 2019.
Lịch đặt hàng các năm tiếp theo cũng như vậy.

Chuyên mục

© Hiền Khang Kiệt 2018