Những Điều Cần Biết

1. Mất bao lâu tôi có thể nhận được đơn hàng?

2. Tôi có thể thanh toán bằng hình thức nào?

3. Bằng cách nào tôi có thể tự hủy đơn hàng của mình?

4. Diện tích mặt bằng bao nhiêu thì đại lý có thể mở được cửa hàng.

5. Tại sao lại có phí nhượng quyền?

6. Đặt hàng sau bao lâu thì đại lý nhận được hàng?

7. Công ty có hỗ trợ gì về nhân sự?

8. Công ty có hỗ trợ gì về quảng cáo cho đại lý?

Chuyên mục

© Hiền Khang Kiệt 2018